Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poprad, květen 2008

28. 4. 2014

Letošní rok je velmi významným a zlomovým rokem pro chovatele sibiřských koček v neuznané barevné varietě colourpoint. Jejich několikaleté úsilí bylo završeno v pátek 30. května 2008, kdy delegáti v kongresovém sále hotelu Bellevue, ve Starém Smokovci, schválili polský návrh na uznání nového plemene Neva Masquerade (NEM).

Cesta ke schválení nového plemene nebyla lehká a jednoduchá.

Pro chovatelské kruhy byl sibiřský colourpoint  již několik let těžko stravitelsným soustem a jejich snaha cíleně směřovala k jejich naprosté eliminaci modrookých krásek z řad SIB. Bylo otázkou času, kdy se bude na GA FIFé projednávat návrh na označení colourpointů SIB, MCO, NFO, TUA jako XLH, tedy jako zvířat bez plemenné příslušnosit. Zastánci tohoto stanoviska se opírají o magické slůvko "přírodní" , kdy potlačení pigmentu do okrajových částí těla a modré oko není přírodním zbarvením. Tomuto názoru chovatelé Neva Masquerade oponovali tím, že sibiřská kočka není přírodním plemenem ve významu toho slova, jedinci registrovaní v plemenných knihách nepocházejí z uzavřené oblasti jak je tomu u přírodních plemen, colourpointi byli zapisováni do plemenných knich v Rusku již v samotných počátcích chovu SIB a kromě FIFí je colourpoint uznáván jako standardní zbarvení SIB ostatními světovými felinologickými organizacemi.

Počátkem loňského roku byla ZO Ústí nad Labem podána chovatelům NEM pomocná ruka v podobě nabídky na uspořádání prezentační výstavy NEM. Po rekapitulaci dostupných průkazů původu dospěli chovatelé k závěru, že bez spolupráce s polskými chovateli NEM a bez nákupu od non-FIFé chovatelů nebude možné prezentační výstavu uspořádat. A tak vedle chovatelsky významných importů započalo jednání s polskými chovateli o společném tažení za uznáním něv. V té době se ke spolupráci s chovateli připojila i ZO Brno v čele s Ing. Mahelkou a E. Reijersem s vlastním návrhem respektujícícm genofond obsažený v současném chovu a základní chovatelská pravidla. Nelze ani opomenout Ing. Šandu, poradce chovu pro skupinu II.

Následovalo několik měsíců pilné práce, ve kterých čestí chovatelé nejen že vyzvali polské kolegy ke spolupráci, ale nabídli jim i stěžejní dokumenty potřebné k uspořádání prezentační výstavy. Nepříjemným překvapením byl přístup polských chovatelů, kteří byli velmi vlažní v komunikaci a v okamžiku, kdy obdrželi z české strany veškerou dokumentaci potřebnou k uspořádání výstavy, přestali komunikovatzcela. Svoji tajemnost prolomili Poláci počátkem prosince loňského roku, kdy žádali české chovatele o účast na uznávací výstavě bez toho, že by předložili text svého návrhu, který byl jak českými chovateli, tak i oficielními zástupci SCHK od Polska požadován.

Aktivační pobídka k další etapě boje za uznání colourpointu příšla právě od ZO Brno, a to v podobě návrhu na změnu standardu SIB. Tento návrh byl a je srdcím chovatelů SIBx mnohem bližší, než sesterské plemeno NEM. Bylo nutné vypracovat neprůstřelný návrh na změnu standardu SIB v barvě, tento návrh podložit důkazy, a to vše v kvapíkovém tempu. Lví podíl na tvorbě tohoto dokumentu má Eva Iltisová ve spolupráci s ruskými chovateli. V téměř hodině dvanácté se dokončovaly peklady do jednacích jazyků FIFé. A pak už nezbývalo než čekat, ve kterém termínu se dostane český návrh na pořad jednání. Po dohodě s českými delegáty byla vybrána reprezentativní skupina něv, které měly být na GA předvedeny.

Vzhledem k tomu, že se do posledního okamžiku čekalo na termín projednávání "něví kauzy", zabezpečení ubytování co nejblíže ke Starému Smokovci byl boj s časem. Ubytování za rozumnou cenu a s možností ubytování koček není k dispozici na každém rohu. Štěstí se na české chovatele usmálo v podobě Aničky Andrášové a jejího rodinného penzionu, skvělé kuchyně, úchvatnému výhledu na vrcholky Vysokých Tater a to vše co by kamenem dohodil od hotelu Bellevue. vedle ubytování bylo nutné zorganizovat dopravu, obsazení vozidel, kdy se v první řadě hledělo na pohodlí čtyřnohých cestovatelů a stanovit optimální trasu a časový rozpis. Na Slovensku jsme měli pobývat tři dny a tak bylo nutné připravit i program pro volné chvíle.

Na poslední chvíli se začaly objevovat trhliny v jinak precizně zorganizované výpravě na Slovensko. Nejprve ze zdravotních důvodů vypadla jedna z velmi nadějných madých koček (Balerina Hepzibach), následovaly zdravotní obtíže chovné kočičky ze Zlína (naštěstí to Azia Hepzibach zvládla a cestovala) a v hodině opravdu dvanácté ze zdravotních důvodů (úraz v rodině) musela odříct účast Andrea frantová se svojí Felínou bella Bohemia z Brna. Přes všechny překážky ve středu překračovala česko-slovenské hranice dvě auta se šesti chovateli a pěti zvířaty, aby je několik kilometrů za státní hranicí doplnilo třetí vozidlo s manželi Mikulcovými a Azií. Téhož dne večer se chovatelé sešli v hotelu Bellevue s českými delegáty, aby probrali další strategický postup v den "D", kterým byl pátek. Bylo domluveno, že v průběhu dopolední přestávky v jednání, která byla plánovaná na 10:30 hod., předvedou chovatelé své něvy, aby delegáti měli jasnou představu o kočkách, na jednu stranu tolik obdivovaných a na druhou stranu tolik zatracovaných.

Čtvrtek byl dnem odpočinku. V časných dopoledních hodinách si kočky - cestovatelky užívaly vysokohorského sluníčka na zahradě penzionu a svojí noblesou budily obdiv místních obyvatel, hostů i paní domácí. Skupinka chovatelů se pak rozdělioa dle zájmů, kdy se jedna část vydala na pěší horskou tůru a druhá část výpravy se vydala za krásami Spiše. Večer se opět nesl v pracovním i uvolněném duchu v příjemném prostředí Koliby ve Starém Smokovci.

V pátek okolo deváté vypukl poplach. Z hlasu Ing. Šandy bylo jasně cítit napětí, když vyzýval chovatele, aby se okamžitě dostavili do kongresového sálu hotelu Bellevue i se svými kočkami. Vše zůstalo ležet tam, kde bylo vypuštěno z ruky, následovala bláznivá jízda a poklus přes parkoviště s kočkami natřásajícími se v přepravkách. Důkladně promyšlený a naplánovaný nástup něv na vodítkách do kongresového sálu se nekonal. Zato překvapení bylo, a to na mnoha stranách. V prostorách sálu stálo nastoupeno cca 15 polských chovatelů držících v náručí něvy a v jejich tvářích se zračil údiv nad příchodem českých chovatelů a koček, překvapení z kategorie těch nepříjemných se zračilo i na tvářích nemalého počtu delegátů. Celá atmosféra hovořila jasnou řečí - dobře promyšleným tahem eliminovat české chovatele a tím ztížit, případně znemožnit českým zástupcům jednání o návrhu změny standardu SIB, aby v následujících jednáních bylo možné zamítnout i polský návrh na NEM. České něvy ale bojovaly jako lvi. Promyšleně sestavená kolekce vyrovnaná v typu, skvělé charaktery a usměvaví majitelé včetně své dvorní fotografky. A tak, zatímco Poláci stáli zaraženi stranou, Češi se svými miláčky v náručí se vmísili mezi delegáty, doslova nastrkovali kočky diskutujícím pod ruce, aby si mohli to, o čem budou následně jednat a hlasovat, osahat, pohladit, vyfotografovat. Nechyběly ani dotazy na adresu něv a dlužno dodat, že některé dotazy a odpovědi si určitě zaslouží zveřejnění. Je v nich mnohdy obsažen stav duše a mysli tazatelů. Nejvíce dobrých bodů pro něvy sbírali Tolstoj Stella Felicita, který se s naprostou samozřejmostí procházel mezi delegáty na vodítku a na tmavě modrém koberci mu to opravdu moc slušelo a Estonia Bella Bohemia, která je uvyklá s noblesou modelky lámat srdce posuzovatelů, a tak jí to i s delegáty šlo pěkně od tlapky.

Za hvězdným tandemem otec - dcera nezůstávalo pozadu ani sesterské trio Azia, Beresta a Basnia Hepzibach, kterým zdařile sekundoval dorostenec Orion Velikii Ohotnik.

Po prodloužené přestávce se delegáti vrátili zpět na svá místa a začal boj o něvy. První byl projednáván český návrh. Ti, co rozuměli angličtině, to měli v přímém přenosu, zbytek nemohl necítit z tónu a zbarvení hlasu diskutujících. Diskuze neměla nic společného s chovem, oponentům českého návrhu nešlo o genetiku. Byla to skvělá ukázka politikaření a pletichaření. Po téměř dvou hodinách se diskuze dostala do slepé uličky a hrozilo nebezpečí, že český návrh bude smeten ze stolu, aby se pak oponenti směle pustili do Poláků. V ten okamžik Ing. Šanda, po poradě s chovateli a na jejich doporučení, vzal zpět návrh na změnu standardu SIB. Ztažení návrhu odůvodnil tak, že českým chovatelů nejde o to, čí návrh "zvítězí", ale jde jim o uznání něv jako takových a jejich zařazení do regulérního chovu. Za tento krok si česká výprava vysloužila potlesk potlesk zaplněného kongresového sálu. Následně vystoupila polská delegátka a přednesla diletantsky zpracovaný návrh na uznání sesterského plemene NEM. Ten, kdo se domníval, že vstřícné gesto českých chovatelů bude mít příznivý vliv na další jednání, byl rychle vyveden z omylu. Poprava chovatelství pokračovala v nezměněném temopu. V jeden okamžik napjatá atmosféra vyhrotila do ostré výměny názorů mezi paní E. Porat (S) a panem E. Reijersem (CZ). Poeta by situaci popsal jako rvanici vlků nad ještě teplou skoromršinou něvy. V posledním okamžiku zakročil E. Reijers ze své pozice generálního sekretáře FIFé, diskuzi ukončil a dal o polském návrhu hlasovat. V tajné volbě byl polský návrh schválen v již známém poměru hlasů: 21 pro, 14 proti a 3 se zdrželi.

O dva hlasy něvy svůj boj vyhrály, ale je to vskutku Pyrrhovo vítězství. Následovaly gratulace ze strany příznivců colourpointů, trochu překvapil chladná a odtažitý postoj polských chovatelů. Pak přišlo nezbytné fotogrfování, loučení a odjezd z místa, které se všem účastníků výpravy GA Poprad 2008 nesmazatelně vrylo do paměti i srdcí.

Odsouhlasením polského návrhu na vznik sesterského plemene NEM pro chovatele nic nekončí, ale naopak začíná. Polský návrh, zcela nedotažený, plný chyb, v mnoha ohledech nemá nic společného s odvorným chovatelským dokumentem. Otevírá tak prostor jak pro oponenty NEM, tak i pro chvatele, kteří to myslí s něvami vážně. Zpráva o schválení polského "nedodělku" vyvolala obrovskou vlnu zájmu chovatelů z celého světa včetně opravdově myšlené a nybídnuté pomocné ruky českým chovatelům pro zdárné dokončení celého procesu schválení NEM.

 

autor: Eva Hlaváčková

spoluautor: Eva Iltisová

publikováno: Informační zpravodaj SCHK ČR č. 2/2008