Jdi na obsah Jdi na menu
 


Praha - Stromovka, prosinec 2009

28. 4. 2014

Praha 12.12.2009

 

 

Stalo se již pěknou tradicí, že si v předvánoční Praze dávají sraz chovatelé plemene Neva masquerade, aby u příležitosti poslední mezinárodní výstavy v kalendáři SCHK předvedli své modrooké krásky. nejinak tomu bylo i 12.12.2009 na MVK Praha, kterou pořádá ZO Praha 4/17 v areálu TK Spart Praha ve Stromovce. Letošní speciální výstava neva masquerade byla již šestou v pořadí.

Od I. speciální výstavy, která se konala v roce 2004 v Praze na Smíchově, uteklo pět let. První speciální výstavy se zúčastnilo celkem 7 koček, kocourů a koťat. Tehdy jako hvězda první velikosti zářila Freya Siberian Star, CZ. Ona a její pravá sestra Hepzibach Siberian Star, CZ spolu s Tolstojem Stella Felicit a položily základní kámen chovu něv v Česku. Obsáhlá diskuze nevelkého počtu majitelů něv, která proběhla v roce 2006 na moderovaném foru iFauny, stála u zrodu neoficiálního klubu majitelů neva masquerade a vyústila ve II. speciální výstavu. Konala se opět v prosinci v Praze na Smíchově. Této výstavy se zúčastnily téměř dvě desítky něv a byla ve znamení několik apremiér. Jednak zde byla vystavena první importovaná něva Jurika-Jurashka iz Odysei, první importovaný kocour Anton Syberia a prvně zde byl vystaven vrh koťat CHS Natalis Spring,CZ.

Nadšení party lidí zamilovaných do modrých očí „něvaposedlíků“ – bylo tak velké, že po čtyřech měsících, v dubnu 2007, se spolu s klasicky zbarvenými Sibiřkami sešli na III. speciální výstavě, nazvané „Miss něva“, konané na NVK Ostrov. Čtvrtá speciální výstava neva masquerade byla situovaná v říjnu 2007 do Ostravy. Vedle stálic českého chovu se zde představily zajímavé importy a druhý vrh, tentokráte z CHS Luma Kapa,CZ.

V květnu 2008, na generálním zasedání FIFé, které se konalo ve slovenském Popradu, se něvy konečně dočkaly – plemeno bylo předběžně uznáno jako NEM, sesterské plemeno sibiřské kočky. Ve velmi slavnostním duchu se nesla V. speciální výstava něvských maškarád, tentokrát v novém prostředí sportovní haly na pražské Stromovce. Počet vystavovaných koček se prvně přehoupl přes dvě desítky a opět nechyběl vrh, tentokráte se vrhem „I“ prezentovala CHS Bella Bohemia,CZ. Tato výstava symbolicky uzavřela jednu etapu, ale současně nastartovala etapu novou, etapu budování a rozvoje nového plemene.

Právě uplynulá VI. speciální výstava NEM byla co do počtu vystavených zvířat dosud největší a troufám si říct, že takové množství něv se na jedné výstavě dosud nesešlo a hned tak nesejde. Přihlášeno bylo celkem 44 koček, kocourů a koťat + 2 vrhy. Ještě před zahájením výstavy byly 4 něvy omluveny a tak se konečný počet ustálil na 40 kočkách a dvou vrzích. Díky odhláškám došlo tedy k tomu, po čem všichni vystavovatelé toužili – bez alternace je posuzovala dr. Irina Sadovniková. Vedle vystavovaných něv byla paní Irina druhou ozdobou speciální výstavy. Bezesporu nebudu přehánět když řeknu, že v současné době bychom asi těžko hledali většího odborníka na sibiřské kočky. Dr. Sadovniková nejen že stála u zrodu plemene, sama dvacet let sibiřské kočky chová, jezdí je posuzovat po celém světě a je jedním z mála chovatelů, kteří se pustili na tenoučký led liniové plemenitby. Úspěšně. Ale zpět k něvám.

Ve skupině I (bez bílé barvy) bylo vystaveno 27 koček všech věkových kategorií a jeden vrh, ve skupině II (s bílou) pak bylo vystaveno 13 koček všech věkových kategorií a jeden vrh, vystavovatelů bylo dvacet tři. Z celkového počtu vystavených bylo 25 koček tuzemského FIFé chovu a 13 importů.Pouze u 4 koček z celkového počtu vystavených shledala dr. Sadovniková hrubé vady oproti standardu. vyhodnoceno bylo 7 nominačních kategorií a v těchto kategoriích se závěrečného finále speciální výstavy zúčastnilo 12 koček a kocourů + oba dva vrhy. Chovatelé finalistů se pak podíleli v tomto poměru – E. Iltisová 3x, E. Hlaváčková 3x, Ing. M. Šmerdová 2x, Mgr. R. Flejberková 1x, dvakrát se jednalo o import a jeden chovatel byl sice tuzemský ale non FIFé.

A kdo v které kategorii kraloval?

Vrhy byly zastoupeny po jednom v každé skupině a oba vrhy dostaly nominaci do konečného souboje o nejlepší vrh speciální výstavy, kterým se stal vrh „B“ Fantaghira Fay, CZ Ing. Šmerdové, před vrhem „D“ Natalis Spring, CZ E. Hlaváčkové. Ve třídě koťat 3-6 měsíců se utkali geneticky dva praví sourozenci, byť jsou každý z jiné CHS. Proti sobě se postavili ze skupiny I Bondivald Fantaghira Fay, CZ a ze skupiny II Norita Ranuadis, CZ ve prospěch kocourka z chovu Ing. Šmerdové. Ve třídě koťat 6-10 měsíců dostali nominaci ze skupiny I. Czarevicz Michail Natalis Spring, CZ a ze skupiny II německý import Tamira vom Grossen Haus, ve prospěch kocoura z chovu E. Hlaváčkové a v majetku E. Iltisové. Za nejlepší kastrátku byla vyhlášena, čerstvě titulem mezinárodní premior ověnčená Felina Bella Bohemia, CZ.

Před samým vyvrcholením výstavy byl kolegiu posuzovatelů představen nestor českého chovu, zasloužilý otec a dědeček, jeden ze tří základních kamenů úspěšnosti českého chovu Tolstoj Stella Felicita, veterán a srdeční kocour paní E. Iltisové, který sklidil velké a zasloužené ovace.

Ze všech přihlášených koček byly nominovány za GRI CH Gay-Nife Nevbell, PL a GRII Estonia Bella Bohemia, CZ, které se rovným dílem podělily o hlasy posuzovatelů a jako jediné se postaraly o vzrušení mezi chovateli i diváky. Konečné rozhodnutí los určil dr. Sadovnikové, která nakonec svůj hlas spravedlivě dala Gay-Nifě paní L. Ilievové.

Kocouři byli vyvrcholením speciální výstavy – ze skupiny I dostal nominaci Borodin Natalis Spring, CZ proti Hermovi Bella Bohemia, CZ, nominovanému ze skupiny II. Verdikt posuzovatelů vyzněl příznivěji pro krásného Borodina z chovu E. Hlaváčkové a v majetku Ing. M. Musila. Borodin byl pak kolegiem rozhodčích označen za nejkrásnější něvu českého chovu.

Hladkým průběhem speciální výstavy byla dr. Sadovniková mile překvapena. Kladně hodnotila přípravu koček na výstavu a jejich předvedení. Velmi vysoko hodnotila spolupráci chovatelů, kteří naprosto disciplinovaně nosili své miláčky k posouzení a pokud zrovna někdo z nich chyběl, jejich kočku popadl kolega a k posouzení donesl. Přátelská atmosféra, která mezi něvaposedlíky panovala, jí příjemně překvapila. Něvy chované v ČR pak klasifikovala jako kočky ve velmi dobrém typu, dostatečně mohutné a s výbornou povahou. Nedostatek viděla obecně v horší kvalitě srsti, která postrádá typické sibiřské „dráty“. Její nezaujatý pohled z trošku jiného úhlu je pro chovatele neva masquerade vodítkem, kterým směrem by se měla další chovatelská práce ubírat.

A závěrečné slovo? V prvé řadě velké poděkování všem, kteří pro nás, chovatele něvských maškarád, výstavu po organizační stránce uspořádali, ato celému realizačnímu týmu v čele s Ing. Martinem Šandou. Bez tohoto týmu by asi zůstalo jen v oblasti našich přání a snů takovouto mega akci zorganizovat a za posuzovatelský stůl zajistit dr. Irinu Sadovnikovou.

Poděkování patří Erikovi Reijersovi, který vyšel vstříc našemu přání a z pozice ýkonného tajemníka FIFé dal pozvání dr. Sadovnikové zelenou. A v neposlední řadě patří poděkování všem něvaposedlíkům, bez jejichž aktivní účasti by se speciální výstava nemohla uskutečnit. Bez jejich lásky pro krásu modrookých tichošlápků, bez jejich snahy o další rozvoj tohoto mladého plemene, bez vzájemné spolupráce a bez smyslu pro přátelství a „fair play“ by ve FIFé nebylo neva masquerade, sesterského plemene sibiřské kočky!

publikováno: Informační zpravodaj SCHK ČR 4/2009 a Naše Kočky 2-2010

autor: Eva Hlaváčková