Jdi na obsah Jdi na menu
 


HCM v rodině Siberian Star/ Natalis Spring – realita nebo mýtus?

20. 11. 2013

HCM neboli hypertrofická kardiomyopatie je onemocnění srdečního svalu s genetickou predispozicí. Co je HCM? Velice lapidárně řečeno to je snížená schopnost srdečního svalového vlákna se smršťovat čímž dochází k tomu, že z takto poškozeného srdce se nevytlačí do žilního systému všechna krev. A jak na to nemocné srdce reaguje? Když to pochroumané svalové vlákno nezvládá, organismus mu pomůže a přidá další svalová vlákna – jak jinak, než s pochroumanou schopností smršťovat se. A kam je přidá? Inu tam, kde původní vlákna nezvládají svoji práci. Jenže přidává opět svalová vlákna se sníženou schopností se smršťovat. Výsledkem takového snažení organismu je ztluštění srdeční přepážky a vyplněním srdeční komory špatně fungujícím srdečním svalem, výrazně zvětšenými srdečními předsíněmi a špatné vypuzování krve do cévního systému. Necirkulující (zbytková) krev v srdeční předsíni má pak tendenci se srážet, tedy vytvářet sraženiny (tromby), které se mohou uvolnit do cévního řečiště a následně způsobit ucpání cévy (embolie). Tolik velice krátce a lapidárně k vysvětlení, co to je HCM. Velice srozumitelně se o HCM u koček píše v tomto článku http://www.veterina-pisek.cz/publikace/tromboembolismus-u-kocky.

 

S chovem sibiřských koček jsem začínala v roce 2005 a jednou z mých prvních chovných koček byla Freya Siberian Star. S Freyou jsem v roce 2007 vyjela na výstavu do Německa, kde jsem byla veterinářem při přejímce upozorněna na srdeční arytmii, a bylo mi doporučeno, abych si kočku nechala vyšetřit. Následně po návratu z výstavy jsem nechala Freyu ambulantně vyšetřit, kdy poslechově byla diagnostikována nepravidelnost srdeční akce. Téhož roku byl proveden echokardiograf na veterinární klinice Praha – Libuš. Ačkoliv vyšetřující lékař v protokole o provedeném vyšetření popisuje zjištěnou aortální stenózu, závěrem do protokolu uvedl, že Freya je pozitivní na HCM!

 

V roce 2007 jsem toho o HCM věděla naprosté minimum a když koncem téhož roku Freya zemřela, byla jsem bytostně přesvědčena o tom, že její život ukončilo dědičně podmíněné onemocnění srdce. Vzhledem k tomu, že jsem v chovu měla zařazenu Freyi dceru a chtěla jsem dál s touto rodinou pracovat, počala jsem systematicky provádět vyšetření srdce u všech chovných zvířat. Má volba padla na kliniku Vedilab v Plzni, kde pracuje mezi kardiology uznávaný a zkušený kardiolog MVDr. Mužík. Právě dr. Mužík silně zviklal mé přesvědčení o tom, že Freya byla HCM pozitivní poté, co jsem mu popsala poslední hodiny Freyina života a co jsem mu předložila protokol o provedeném vyšetření.

 

Freya Siberian Star je zakladatelkou úspěšné rodiny Natalis Spring. Příslušníci této rodiny jsou dnes zastoupeni v chovu v Evropě i v USA. Není mi známo, že by u některého ze zástupců této rodiny byl zaznamenán výskyt hypertrofické kardiomyopatie. Freya ve svém prvním vrhu E Bella Bohemia dala do chovu dvě dcery – Estonii a Eniseyu, obě HCM normal. Ve druhém vrhu A Natalis Spring dala dceru Ammavaru, která byla vedena rezerve chov pod hlavičkou Natalis Spring, rovněž HCM normal.

 

Estonia dala do chovu syna Borodina (HCM normal), dcery Daryu Michailovnu a Dobroněgu (obě HCM normal), syna Fazana a dceru Fantazii (HCM normal). Borodin má v letošním roce první ročník potomstva. Dcera Borodina, Jelena Natalis Spring, která je pravnučkou Freyi, bude vyšetřena před zařazením do chovu stejně jako její bratr Jarlyk Natalis Spring. Irina Aramovna je přes bábu Daryu Michailovnu prapravnučkou Freyi a i ona před zařazením do chovu podstoupí echokardiografické vyšetření.

 

Dcera Eniseya dala do chovu syna Konstantina Bella Bohemia. Konstantin dal dva vrhy, první v CHS Nový Věk a druhý v CHS White Witch, poté byl z chovu vyřazen a vykastrován. Ve věku 2,5 roku byl u Konstantina proveden echokardiograf srdce s výsledkem, který vyšetřující lékař označil za lehkou formu HCM. Vzhledem k tomu, že po Konstantinovi byly do chovu zařazeny dcery z vrhu I White Witch, bylo u celého vrhu provedeno sonografické vyšetření srdce.

 

Rodina Siberian Star má však i svoji druhou „něvskou“ větev, která byla založena Hepsibach Siberian Star. Hepsibach je geneticky pravá sestra Freyi Siberian Star z pozdějšího vrhu a je skutečně HCM pozitivní, kastrovaná, bez subjektivních obtíží, spokojeně si užívající kočičího důchodu v chaloupce se zahrádkou. Hepsibach dala v chovu dva vrhy, kdy z vrhu A Hepzibach byla v chovu využita Azia a Adriena, přičemž jejichž potomstvo už dál do chovu nezasáhlo.

 

Z vrhu B Hepzibach byla do chovu zařazena Balerina, nyní v chovu zastoupena vnučkou Geishou de Lourdes (HCM normal) přes dceru Umbru Rosu (HCM normal) a pravnučkou Cesmínou Regio Boreas (nar. 2013). Do chovu byla dále zařazena Beresta, která je přes svoji dceru Noritu bábou vnuka Cukrika, u něhož byl v letošním roce zjištěn pozitivní nález HCM.

 

Tvrdit, že se HCM v rodině Siberian Star nevyskytlo, by bylo lží a ani na takovém tvrzení nevázne žádný zájem. Výsledky sonografického vyšetření srdce u některých pokračovatelů rodiny Siberian Star jsou v hraničních hodnotách a bylo by poněkud předčasné učinit závěr, že se jedná o HCM pozitivitu. Takový verdikt bude možné vyslovit až po opakovaném vyšetření. 

 

Nakolik je HCM život ohrožující hrozbou? Jedná s o nemoc, takže tvrzení, že se nic neděje, není na místě. Hypertrofie srdečního svalu není specifikum plemene sibiřská kočka a něvská maškaráda. Toto onemocnění není specifikem pouze pro kočky, ale trpí jím např. i lidská populace. Dle odborníků obecně patří sibiřská kočka (něvská maškaráda) mezi plemena, která nejsou stižena vysokým počtem geneticky podmíněných chorob jako jiná plemena koček (např. MCO, BRI a další). Nicméně se hypertrofie srdečního svalu v populaci sibiřských koček a něvských maškarád tu a tam vyskytnout může a jak se tedy o takto nemocnou kočku starat. Péče o takovou kočku se přímo odvíjí od stupně postižení. V každém případě HCM pozitivní kočka musí být vyřazena z chovu. Chovatel by měl dodržovat kardiologem doporučené termíny vyšetření, aby bylo možné sledovat vývoj onemocnění a v případě progrese zvolit vhodnou léčbu, která vesměs spočívá v podávání medikamentů působících preventivně proti tvorbě trombů.

 

Plemeno sibiřská kočka a něvská maškaráda nemá Chovatelským řádem včetně jeho doplňku stanovenu povinnost provádět zdravotní testy na jakékoliv onemocnění. Má pouze doporučeno vyšetření srdce na HCM a ledvin na PKD. Chovatelé nejen v CZ chovná zvířata nechávají na možný výskyt obou dědičně podmíněných onemocnění sonograficky vyšetřovat. Je poněkud nereálné HCM či PKD z chovu zcela vymítit, dokud nebudou vypracovány genetické testy. Přesto lze výskyt HCM a PKD eliminovat tak, že do chovu budou zařazována pouze zvířata, která budou klinicky vyšetřena s normálním nálezem. Vyřazovat z chovu celé linie či rodiny jen proto, že se v nich vyskytl jedinec pozitivní na HCM či PKD není nejšťastnější chovatelský krok. Pokud by chovatel takto razantně postupoval, pak by záhy zjistil, že mu doma zbyly prázdné pelíšky.  

       

Informace o výskytu HCM u některých pokračovatelů rodiny Siberian Star byly čerpány z veřejně přístupných informací na webových prezentací chovatelských stanic. Informace o výsledku kardiologického vyšetření Konstantina Bella Bohemia byly zveřejněny se souhlasem majitelky kocoura.